POSTMATE 6HD

Mašina za kovertiranje PostMate 6HD je idealno rešenje za kovertiranje većih količina računa, obaveštenja, ispisa sa bankarskih računa. Može da se koristi i za savijanje dokumenata. Mašina za kovertiranje PostMate 6HD koristi se kao samostalna mašina ili se poveže u liniju sa štampačem u IN LINE funkciju kovertiranja. IN LINE sistem za kovertiranje ima mnoge prednosti: nezavistan rad od operatera, veća brzina, pouzdanost i tajnost podataka su garantovani. - Maksimalna širina papira do 256 mm ili 10" - Ulazni podavač papira je velikog kapaciteta (do 1400 listova)

Kontakt

Telefon: (+387) 33 849 946 Fax: (+387) 33 849 261
e-mail: info@timecode.ba
Tvornička 3, 71000 Sarajevo
Time Code 2017